Mierzalne rezultaty rozwoju

Szkolenia
wewnętrzne
dla biznesu i administracji

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Prowadzimy projekty szkoleniowe oraz konsultacyjne.
Specjalizujemy się w praktycznych szkoleniach dla biznesu
oraz dla administracji.
Zapewniamy praktykę
Nasi szkoleniowcy skupiają się na praktyce, bo sami są praktykami.
Ceny dopasowane do realiów
Kalkulujemy projekty szkoleniowe i wymiary godzin optymalnie - w oparciu o potrzeby.
Szkolenia jako inwestycja
Nasze szkolenia przynoszą wymierne rezultaty, co przekłada się na sukcesy finansowe naszych klientów.

Obszary tematyczne szkoleń wewnętrznych

Akademia handlu zagranicznego
Marketing
Pozostałe szkolenia
Dla kandydatów do rad nadzorczych
 • Aktualna sytuacja i możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne.
 • Skuteczna strategia eksportowa.
 • Tworzenie oferty eksportowej i jej skuteczna promocja.
 • Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne.
 • Metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych i ich weryfikacja.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego.
 • Marketing w handlu zagranicznym.
 • Transakcje handlu zagranicznego.
 • Rozliczenia międzynarodowe.
 • Finansowanie handlu zagranicznego.
 • Rachunkowość i podatki na rynkach zagranicznych.
 • Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.
 • Delegowanie pracowników – aspekty podatkowe oraz ubezpieczeniowe w świetle najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa.
 • Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych zmian.
 • Ubezpieczenia, transport i spedycja.
 • Negocjacje i różnice kulturowe.
 • Negocjacje z zagranicznymi sieciami handlowymi.
 • Rozwiązywanie sporów, arbitraż, postępowanie przed sądami.
 • Praktyczne aspekty handlu zagranicznego – prawo celne i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Szkolenia z zakresu marketingu
dla biznesu i samorządu

 • Reklama w Internecie – Google Ads oraz Facebook Ads.
 • Komunikacja wizualna i wizerunek w Internecie.
 • Marketing międzynarodowy.
 • Social media w sprzedaży.
 • Social media w pracy samorządowej.
 • Marketing miejsca.
 • Komunikowanie marki z otoczeniem.
 • Prawne,
 • Finansowe,
 • Menedżerskie,
 • Sprzedażowe,
 • Środowiskowe,
 • Unijne,
 • Informatyczne,
 • Kadrowe,
 • Branżowe,
 • Banki i instytucje finansowe,
 • Administracja publiczna,
 • Indywidualne projekty.

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Kurs skierowany jest w szczególności do osób przystępujących do egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym m.in.: członków zarządów rad nadzorczych oraz kadry kierowniczej spółek prawa handlowego administracji publicznej osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

W RAMACH ORGANIZACJI KURSU ZAPEWNIAMY

 • liczne konsultacje i spotkania uzupełniające sesję powtórkową i symulacją egzaminu w formie pisemnej przed Radą Programową;
 • omówienie najczęstszych błędów pojawiających się podczas egzaminu;
 • kompleksowe materiały szkoleniowe – dla każdego z uczestników w formie książkowej oraz na płycie CD zawierającej: skrypt teoretyczny, materiały prezentacyjne i uzupełniające, zestawy testowe i ćwiczeniowe, akty prawne, wykaz literatury uzupełniającej;
 • dostęp do bazy materiałów szkoleniowych i informacyjnych, testów;
 • certyfikat ukończenia Kursu.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU

 1. prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 284), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284),
 2. prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 3. prawo pracy,
 4. prawo rynku kapitałowego,
 5. podstawy ekonomii,
 6. podstawy zarządzania,
 7. finanse przedsiębiorstw,
 8. rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
 9. zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 10. prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

 

Etapy współpracy

01
Rozpoznanie
Rozpoznanie preferencji szkoleniowych przeprowadzone podczas rozmów z klientem oraz na podstawie analizy potrzeb (need analysis) w formie ankiet i badań wewnętrznych.
02
Przygotowanie
Przygotowanie i realizacja szkolenia – dobór szczegółowego planu merytorycznego szkolenia oraz wykładowcy mającego odpowiednie kwalifikacje, materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy dydaktycznych dla uczestników.
03
Ewaluacja
Ewaluacja szkolenia polegająca na ocenie jakości szkolenia przez uczestników oraz sprawdzeniu nabytej przez uczestników wiedzy i umiejętności.
04
Konsultacje
Indywidualne lub grupowe konsultacje z trenerami/specjalistami po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, w celu przeprowadzenia analizy postępów podczas wdrażania nabytej wiedzy w działalności przedsiębiorstwa (coaching).
05
Analiza efektów
Pogłębiona analiza efektów szkolenia, przeprowadzona w terminie 1-3 m-cy od zakończenia szkolenia wraz z przekazaniem wskazówek w zakresie dalszego rozwoju, kształcenia i planowania ścieżek kariery.

Jeśli poszukujesz sprawdzonej firmy, która zna się na budowaniu kompetencji Twoich pracowników… to dobrze trafiłeś.