DR HENRYK BORKO

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Zarządzania oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Gospodarki Światowej. Od 1998 r. związany ze szkolnictwem wyższym Ekspert ds. programów unijnych w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju, następnie Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – praktyczna ocena wniosków.

KONRAD DEMBCZYŃSKI

Tworzy reklamę i narzędzia sprzedażowe dla małych i średnich firm w Polsce i zagranicą. Realizuje zlecenia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia rozwiązań internetowych, komunikacji marki z klientem w social media, produkcji filmowych oraz badań opinii społecznej. Od początku swojej kariery zawodowej spędził ponad 3 000 godzin szkoląc i ucząc. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinie m.in.: nowoczesnych technologii, IT w marketingu małych i średnich firm.

PIOTR GUZOWSKI

Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. Wykładowca SGH z zakresu zagadnień dotyczących gospodarek rynków wschodnich. Specjalista z zakresu eksportu oraz importu na rynki zagraniczne – w szczególności rynki wschodnie. Prelegent podczas wielu spotkań informacyjnych organizowanych na terenie całej Polski.

MICHAŁ HAMERA

Ekspert z zakresu marketingu międzynarodowego. Właściciel agencji marketingowej specjalizującej się w strategiach marketingowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Tworzy i realizuje wydarzenia, opracowuje strategie marketingowe, a także pomaga firmom budować właściwie relacje. Spędził ponad 2000 godzin na salach szkoleniowych szkoląc z tematów budowy marki, komunikacji, social media i innych.

JAGIENKA KOMOROWSKA

Specjalista w zakresie marketingu, public relations i business development. Pracowała przy  wielu projektach z dziedziny marketingu planując, implementując, budżetując oraz rozliczając budżety i strategie marketingowe. Posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy gospodarczej na rynkach skandynawskich.

SERGIUSZ KUCZYŃSKI

Specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej. Ukończył Wydział Politologii w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M.Wańkowicza w Warszawie oraz UMCS w Lublinie ze specjalizacją Stosunki Międzynarodowe a także studia podyplomowe z Handlu Zagranicznego w Lubelskiej Szkole Biznesu. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej realizacji transakcji eksportowo-importowych, kwestiach logistyki międzynarodowej.

JAKUB MAKURAT

Ekspert z dziedziny finansów i bankowości, praktyczne doświadczenie zdobył na rynku polskim w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ukończył studia z Finansów, Bankowości oraz Międzynarodowej Integracji Gospodarczej w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Od kilkunastu lat zajmuje się budowaniem strategii biznesowych i finansami przedsiębiorstw. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla przedsięwzięć biznesowych. Główną specjalizacja to obsługa podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem międzynarodowym.

DARIUSZ PELC

Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego podyplomowe studia wg programu MBA (Master of Business Administration). Wykładowca posiadający ponad 15 lat doświadczenia jako trener a od ponad 20 lat jest konsultantem gospodarczy, ekspert.  Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania.

ZBIGNIEW POPOWSKI

Od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw. Pracował dla takich organizacji jak Citibank, Dresdner Bank, BNP Paribas, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernst & Young, HSBC. Przeprowadził wiele złożonych transakcji na rynku międzynarodowym z zakresu finansowania eksportu, finansowania polskich inwestycji zagranicznych oraz projektów typu project finance.  Prowadzi własną firmę doradczą specjalizującą się we wprowadzaniu polskich przedsiębiorców na tzw. „rynki trudne”.

MARCIN WIĘCKOWSKI

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, a także audytu i kontroli wewnętrznej. Kontroler projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień publicznych.  Prowadzi audyty postępowań o zamówienia publiczne, jak również postępowań w ramach zamówień cywilnych realizowanych przez jednostki nie zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, ale zobowiązane przy wydatkowaniu środków unijnych.

IZABELLA WOŹNICKA, ADWOKAT

Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, odszkodowawczego, gospodarczego i karnego.  Doradza w procesach (w tym budowlanych i sprzedażowych) przygotowując dla swoich klientów procedury, szkolenia i audytu dotyczące prawidłowego funkcjonowania transakcji.

skontaktuj się z nami

Masz pytanie?
Napisz. Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe