Wspieramy w pozyskiwaniu finansowania na szkolenia i konsultacje.

Pozyskujemy fundusze na rozwój kompetencji w Twojej organizacji.

  Zostaw kontakt

  Odezwiemy się do Ciebie i przedstawimy opcje finansowania

  Zdobędziemy środki na Twój rozwój

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów finansowanych i dofinansowywanych z funduszy krajowych oraz europejskich. W zależności od potrzeb wykonamy analizę potrzeb szkoleniowych, przygotujemy niezbędne harmonogramy i plany szkoleniowe, sporządzimy wnioski, wesprzemy przy realizacji projekty i dokonamy ewaluacji efektów kształcenia.

  100+
  zrealizowanych projektów
  1000+
  firm pozyskało finansowanie dzięki naszemu wsparciu

  Jak działamy?

  Wsparcie dla Twojej firmy

  Na podstawie Twoich potrzeb szkoleniowych i doradczych wybieramy najlepsze źródło finansowania. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy na temat aktualnych programów i dostępnych środków w instytucjach państwowych, organizacjach samorządowych oraz aktualnych programach dystrybucji środków z Unii Europejskiej. Wspieramy w procesie przygotowywania dokumentów, by składane dokumenty spełniały wymogi formalne. Współpraca z nami zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie.

  Obecne źródła dofinansowania

  BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z URZĘDU PRACY
  FUNDUSZE EUROPEJSKIE - NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

  Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnodostępną platformą, prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych z funduszy unijnych.

  Usługi rozwojowe to działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących. Przez usługi rozwojowe rozumiemy m.in. szkolenia, szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching.

  Eurofinance Training Sp. z o.o. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych:

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=9859

  W każdej chwili możemy wprowadzić usługę, dopasowaną do potrzeb i oczekiwań Klienta /szkolenia zamknięte/ lub w zrealizować usługę w formie „otwartej”.

  Jaki jest cel?

  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy, które znajdują się w bazie – do 80% ceny usługi;
  • ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują

  Więcej informacji:
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

   

  Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

  Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie wybranej usługi.

  Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

  Ważne!
  Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

  Program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

  Podpowiemy Państwu jak przejść przez wszystkie procedury, jak również udzielimy informacji o aktualnych szkoleniach i kursach.

  Zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta

  Tel.: +48 22 830 13 40, +48 609 124 124 lub e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

  Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i poszukującą pracy – zgłoś się do nas – przekażemy informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania i odbycia bezpłatnego szkolenia.

  Urzędy Pracy dysponują możliwością dofinansowania kursów indywidualnych. Wykorzystaj możliwości, podnieś swoje kwalifikacje zawodowe oraz pozycję na rynku pracy.

  Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy z Urzędami Pracy, znamy wymagane procedury, wypełniamy niezbędną dokumentację.

  Jako jednostka szkoleniowa posiadamy aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

  Podpowiemy Państwu jak przejść przez wszystkie procedury, jak również udzielimy informacji o aktualnych szkoleniach i kursach.

  Zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta

  Tel.: +48 22 830 13 40, +48 609 124 124 lub e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

  Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

  Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

  Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać na bieżąco informacje.

   Zostaw kontakt

   Odezwiemy się do Ciebie i przedstawimy opcje finansowania

   Interesuje Cię dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych? Skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.