Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń w formie e-learning

realizowanych w formie otwartej, wewnętrznej oraz indywidualnej.

 Korzyści:

 Więcej informacji: szkolenia@efszkolenia.pl, tel. 609 124 124

 Eurofinance Training świadczy usługi w zakresie organizacji m.in.:

Oferujemy kompleksowe systemy edukacyjne, które sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy. W przypadku szkoleń wewnętrznych mają one charakter ścieżki kształcenia personelu, dostosowanej do fundamentalnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Szkolenia obejmują dziewięć głównych zakresów tematycznych: prawne, finansowe, menedżerskie, sprzedażowe, środowiskowe, unijne, eksportowe, informatyczne oraz kadrowe.

Dlaczego nasza firma?

W ramach współpracy, w zakresie szkoleń wewnętrznych zapewniamy:

Posiadane CERTYFIKATY I AKREDYTACJE: