WYKŁADOWCY

 

ZBIGNIEW BEREZA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomii, a także kilku studiów podyplomowych m.in. zarządzania. Twórca oraz dyrektor Centrum Promocji i Informacji oraz sekretarz generalny Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Ekspert oraz doradca w sprawach rynków Wschodnich administracji centralnej. Wieloletni wykładowca akademicki.

 

dr ADAM CHMIELEWSKI

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzania. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowości instytucji finansowych, a także rachunku kosztów. Od ponad 15 lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 

 

CZESŁAW CIERECH

Radca prawny, ukończył prawoznawstwo na  Białoruskim  Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Prowadzi kancelarię prawniczą, która współpracuje z  zagranicznymi partnerskim kancelariami prawnymi w zakresie obrotu gospodarczego na Białorusi, w Rosji, Polsce oraz w innych krajach.

 

PIOTR GUZOWSKI

Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. Wykładowca SGH z zakresu zagadnień dotyczących gospodarek rynków wschodnich. Specjalista z zakresu eksportu oraz importu na rynki zagraniczne – w szczególności rynki wschodnie. Prelegent podczas wielu spotkań informacyjnych organizowanych na terenie całej Polski.

 

MONIKA KACPRZYK – WOJDYGA

Radca prawny, ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. Odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa Unii Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Praktykę zdobyła w kancelariach prawnych oraz instytucjach finansowych. Wieloletni wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek komisji egzaminów państwowych organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 

JAGIENKA KOMOROWSKA

Specjalista w zakresie marketingu, public relations i business development. Pracowała przy  wielu projektach z dziedziny marketingu planując, implementując, budżetując oraz rozliczając budżety i strategie marketingowe. Posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy gospodarczej na rynkach skandynawskich.

 

EWA KRZYKOWSKA

Specjalista, praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju firm, miast i gmin, biznes planów, analiz, raportów i ekspertyz. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, biznesowej, eksportowej oraz rozwoju firm, w tym na zlecenie MRR i PARP. Autorka licznych artykułów prasowych. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin.

 

SERGIUSZ KUCZYŃSKI 

Specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej. Ukończył Wydział Politologii w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M.Wańkowicza w Warszawie oraz UMCS w Lublinie ze specjalizacją Stosunki Międzynarodowe a także studia podyplomowe z Handlu Zagranicznego w Lubelskiej Szkole Biznesu. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej realizacji transakcji eksportowo-importowych, kwestiach logistyki międzynarodowej.

 

ROBERT KULAWIAK

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologii, jak również ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania. Prowadzi doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania projektami UE, tworzenie partnerstwa oraz przeprowadza audyty firm. Wykładowca podczas wielu szkoleń m.in. z zakresu tworzenia biznesplanu i wniosku o udzielenie wsparcia inwestycyjnego oraz zarządzania projektem, formalno-prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej.

 

dr MARCIN LEWANDOWSKI

Specjalista z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, analizy i zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego. Uczestniczył w opracowaniu strategii rozwojowych spółek, analiz strategicznych, dezinwestycji i sprzedaży spółek, analiz przedsięwzięć inwestycyjnych oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Redaktor i wiodący autor pozycji „Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych” (Wig-Press) oraz współautor książki pod red. K. Lisa i H. Sterniczuka „Corporate Governance” (Oficyna Ekonomiczna). Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach takich jak Nasz Rynek Kapitałowy czy Monitor Prawniczy.

 

JAKUB MAKURAT

Ekspert z dziedziny finansów i bankowości, praktyczne doświadczenie zdobył na rynku polskim w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ukończył studia z Finansów, Bankowości oraz Międzynarodowej Integracji Gospodarczej w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni . Od kilkunastu lat zajmuje się budowaniem strategii biznesowych i finansami przedsiębiorstw. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla przedsięwzięć biznesowych. Główną specjalizacja to obsługa podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem międzynarodowym.

 

DARIUSZ PELC

Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego podyplomowe studia wg programu MBA (Master of Business Administration). Wykładowca posiadający ponad 15 lat doświadczenia jako trener a od ponad 20 lat jest konsultantem gospodarczy, ekspert.  Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania.

 

ZBIGNIEW POPOWSKI 

Od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw. Pracował dla takich organizacji jak Citibank, Dresdner Bank, BNP Paribas, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernst & Young, HSBC. Przeprowadził wiele złożonych transakcji na rynku międzynarodowym z zakresu finansowania eksportu, finansowania polskich inwestycji zagranicznych oraz projektów typu project finance. Od 2016 – ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych odpowiedzialny za projekty doradcze z zakresu eksportu i finansowania handlu zagranicznego. Prowadzi własną firmę doradczą specjalizującą się we wprowadzaniu polskich przedsiębiorców na tzw. "rynki trudne".

 

TOMASZ RZYCHOŃ

Ukończył Akademię Ekonomiczna w Katowicach, gdzie uzyskał dyplom magistra Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i marketingu, tematyka w której się specjalizuje to rachunkowość zarządcza, finanse i zarządzanie projektami. Wykładowca oraz audytor akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania projektami, finansów i marketingu.

 

MAŁGORZATA SUDOŁ

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych.  Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji oraz drobnych przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym oraz autorskim. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych.

 

MARCIN WIĘCKOWSKI

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, a także audytu i kontroli wewnętrznej. Kontroler projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień publicznych.  Prowadzi audyty postępowań o zamówienia publiczne, jak również postępowań w ramach zamówień cywilnych realizowanych przez jednostki nie zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, ale zobowiązane przy wydatkowaniu środków unijnych.

 

MARTYNA WITCZAK

Adwokat.  Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.  Zajmuje się również zagadnieniami prawa sportowego, w szczególności związanymi z jeździectwem. Posiada także bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek oraz negocjacjach umów cywilno-prawnych.

 

BEATA WITKOWSKA

Witkowska Kancelaria Prawna, Warszawa. Jako prawnik polski i niemiecki od lat doradza polskim podmiotom gospodarczym działającym w Polsce i za granicą. Wprowadza polskie firmy z branży budowlanej, na rynek niemiecki, austriacki, krajów półwyspu arabskiego itd. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie gospodarczym, handlowym, prawie pracy, w tym zatrudnianiu cudzoziemców oraz prawie podatkowym. Swoją wiedzą dzieli się jako trener wierząc, że umiejętność korzystania z prawa przekłada się na większe zyski firm.

 

ŁUKASZ ŻAK

Prawnik, ukończył kierunek prawa na Uniwersytecie Szczecińskim.  Specjalista ds. prawa gospodarczego oraz prawa międzynarodowego. Wykładowcaz zakresu m.in. prawa gospodarczego, zakładania działalności w krajach UE, transgranicznego świadczenia usług, prawa pracy. Obecnie pracuje w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości, gdzie prowadzi usługi informacyjne   i doradcze w zakresie zakładania działalności w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/www/webmaster/efszkolenia.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399