OSOBY INDYWIDUALNE

Szkolenia w trybie indywidualnym

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i poszukującą pracy – zgłoś się do nas – przekażemy informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania i  odbycia bezpłatnego szkolenia!

Urzędy Pracy dysponują możliwością dofinansowania kursu dla jednej osoby. Wykorzystaj możliwości,  podnieś swoje kwalifikacje zawodowe oraz pozycję na rynku pracy.

Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy z Urzędami Pracy, znamy wymagane procedury, wypełniamy niezbędną dokumentację. Jako jednostka szkoleniowa posiadamy aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Pożyczka szkoleniowa

Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) określa się zasady i warunki udzielania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 

Urzędy Pracy udzielają pożyczki szkoleniowej, która może być przeznaczona na:

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

EUROFINANCE TRAINING nr tel.: +48 22 830 13 40 / tel. kom.: 609 124 124 lub adres email: szkolenia@efszkolenia.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/www/webmaster/efszkolenia.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399