KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Kurs stanowi unikalne kompendium wiedzy, z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, restrukturyzacji, zarządzania oraz strategii marketingowych. Odpowiednie przygotowanie i fachowa wiedza członków rad nadzorczych to podstawa w prawidłowym nadzorowaniu spółek.

KORZYŚCI

Program kursu zostanie zmodyfikowany i uzupełniony tak, aby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb uczestników. Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie to m.in.:

Proponujemy uczestnikom dodatkową sesję poświęconą psychologicznym predyspozycją kandydata na członka rad nadzorczych. Nasi uczestnicy dowiedzą się m. in. : jakie cechy charakteru są pożądane u osoby pełniącej funkcje nadzorcze w spółce, jak zwiększyć świadomość swojego funkcjonowania w sytuacjach stresowych, jak być dobrym mówcą i nawiązać więź z audytorium .

CEL

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub innych spółkach z udziałem mienia publicznego.

DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

Eurofinance Training był jednym z pierwszych ośrodków szkoleniowych, który w swojej ofercie proponowała Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Pierwszą edycję Kursu zorganizowaliśmy w 2000 r.

Przeszkoliliśmy z w/w zakresu ponad 1500 uczestników – przedstawicieli m.in. wyższej oraz średniej kadry zarządzającej.

Zrealizowane spotkania spełniły oczekiwania naszych Klientów, na co wskazują pozytywne oceny z ankiet poszkoleniowych kształtujące się na poziomie 5,2 (w skali 6-stopniowej).

 

DLA KOGO?

ZAPEWNIAMY

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy SPECJALISTÓW – PRAKTYKÓW, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania spółek.

Całość kursu nadzorowana i zrealizowana zostanie przez członków RADY PROGRAMOWEJ.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.
tel.: 22 830 13 40 tel. kom.: 609 124 124;
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

 

RAMOWY PROGRAM

 1. Zasady działalności przedsiębiorców

 2. Rola państwa w gospodarce

 3. Problematyka związków zawodowych a prawo pracy 

 4. Elementy prawa cywilnego

 5. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw 

 6. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, podział, funkcjonowanie, likwidacja

 7. Kompetencje organów spółek prawa handlowego 

 8. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

 9. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 11. Biznes plan 

 12. Marketing w przedsiębiorstwie 

 13. Prawo upadłościowe i naprawcze

 14. Ład korporacyjny /corporate governance/

 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstw

 16. Rynek kapitałowy w polsce 

 17. Psychologiczne predyspozycje kandydata na członka rad nadzorczych

 18. Wystapienia publiczne

 19. Zarządzanie spółką w nadzwyczajnych sytuacjach

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/www/webmaster/efszkolenia.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399