FUNDUSZE UNIJNE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój daje możliwości dofinansowania projektów szkoleniowych w zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników.


Programy regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Aktualne nabory:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Środki z funduszy unijních stanowią dużą szansę dla firm, które pragną rozwijać swój potencjał oraz kwalifikacje i umiejętności pracowników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

EUROFINANCE TRAINING nr tel.: +48 22 830 13 40 / tel. kom.: 609 124 124 szkolenia@efszkolenia.pl
 

Szkolenia dofinansowane z UE – zrealizowane projekty:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/www/webmaster/efszkolenia.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399