FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZESZKOLENIA KANDYDATÓW DO PRACY

Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować osobom bezrobotnym koszty szkoleń indywidualnych. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


Korzyści: Pracodawca zatrudnia osobę przeszkoloną zgodnie z jego potrzebami, a koszt szkolenia do 300% przeciętnego wynagrodzenia może być finansowany przez Urząd ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.


Urząd Pracy m.st. Warszawy, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

EUROFINANCE TRAINING nr tel.: +48 22 830 13 40 / tel. kom.: 609 124 124 lub adres email: szkolenia@efszkolenia.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/www/webmaster/efszkolenia.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399